hrvatski | english

PBF.hr / O fakultetu / Ustroj


Lijevi izbornik


Ustroj

Fakultet se sastoji od šest zavoda s ukupno 27 laboratorija i 7 kabineta koji su uz katedru za fiziku (na PMF-u) odgovorni za izvođenje nastave na prediplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. U sastavu Fakulteta još su i dva stručna centra i tajništvo u sklopu kojega su dekanat, računovodstvo i pomoćne službe.