hrvatski | english

PBF.hr / O fakultetu / Sveučilište u Zagrebu


Lijevi izbornik


Sveučilište u Zagrebu

sveuciliste-u-zagrebu

Sveučilište u Zagrebu najstarije je sveučilište u Hrvatskoj, ali i jedno od najstarijih u Europi. Njegova povijest počinje 23. rujna 1669. godine kada je ugarsko-hrvatski kralj Leopold I. priznao status i povlastice tadašnjoj Isusovačkoj akademiji u Zagrebu, a time je već ustrojeni filozofski studij (od 1662. godine) službeno započeo djelovati u okviru javne visokoškolske ustanove.

Novoutemeljena Akademija ostala je pod upravom isusovaca više od jednog stoljeća, sve do ukidanja isusovačkog reda 1773. godine, a 1776. kraljica je Marija Terezija potvrdila njezin kontinuitet kao Kraljevske akademije znanosti s tri fakulteta - filozofskim, bogoslovnim i pravnim.

Na poticaj biskupa Josipa Jurja Strossmayera Hrvatski je sabor 1861. donio zakonsku odredbu o osnivanju Sveučilišta u Zagrebu, što je car Franjo Josip I. potvrdio 5. siječnja 1874, pa je 19. listopada te godine svečano otvoreno suvremeno Sveučilište u Zagrebu.

Do Prvog svjetskog rata osnovano je još nekoliko studija, a pravi procvat Sveučilište doživljava nakon rata kada se redom osnivaju Medicinski fakultet (1917/1918), Šumarski fakultet (1919. nastao spajanjem dotadašnjih viših škola), Visoka veterinarska škola i Visoka tehnička škola (1919) te Visoka škola za trgovinu i promet (1920). Sve te visoke škole za nekoliko godina prerastaju u fakultete.

Nakon Drugog svjetskog rata broj visokoškolskih ustanova na Sveučilištu u Zagrebu u stalnom je porastu, a danas je dostigao brojku od 30 fakulteta, 3 akademije, 2 studija i 2 više škole. U Sveučilište su uključene i sljedeće ustanove: Studentski centar u Zagrebu, Sveučilišni računski centar u Zagrebu i Studentski centar u Varaždinu. Nacionalna i sveučilišna biblioteka djeluje kao javna ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske
 Na Sveučilištu prosječno studira više od 50.000 studenata, a stalno je zaposleno više od 4000 znanstveno-nastavnih i nastavnih djelatnika. Sveučilištem upravlja rektor s prorektorima i Senat kao stručno vijeće sastavljeno od dekana fakulteta, akademija, studija i viših škola te posebno Upravno vijeće.