hrvatski | english

PBF.hr / O fakultetu / Povijest


Lijevi izbornik


Povijest

Počeci se studija prehrambene tehnologije i biotehnologije mogu pratiti od 1956. godine, iako su se neke nastavne discipline predavale od početka dvadesetih godina 20. stoljeća u nastavi drugih visokoškolskih ustanova, posebno na Gospodarsko-šumarskom, Veterinarskom i Tehničkom fakultetu. No tek je odlukom Sabora NR Hrvatske 26. travnja 1956. utemeljen Kemijsko-prehrambeno-rudarski fakultet. Tom su odlukom dotadašnji odsjeci Tehničkog fakulteta pretvoreni u samostalne fakultete s tri odjela, od kojih je jedan bio Prehrambeno-tehnološki.

Studij na Prehrambeno-tehnološkom odjelu imao je sve do 1978. godine tri smjera: prehrambeno-tehnološki, biotehnološki i tehnološko-analitički. U međuvremenu je Fakultet od 1960/61. godine, izdvajanjem Rudarskog odjela u samostalni fakultet, promijenio ime u Tehnološki fakultet koji je imao dva odjela: Kemijsko-tehnološki i Biotehnološki.

Prijašnji Prehrambeno-tehnološki, odnosno poslije Biotehnološki odjel, bio je pravi beskućnik i nastava se održavala na šest drugih fakulteta, čak i u prostorijama Tvornice "Badel". To je trajalo sve do 1962. godine kada je izgrađena nova zgrada u Pierottijevoj ulici u koju su se uselili Rudarski fakultet i Biotehnološki odjel Tehnološkog fakulteta.

Novim je nastavnim planom 1978. godine utvrđen Prehrambeno-biotehnološki studij s dva smjera: Prehrambenim inženjerstvom i Biokemijskim inženjerstvom. Tim se smjerovima 1984. priključio i treći - Nutricionizam.

Izdvajanjem iz sastava Tehnološkog fakulteta 1980. godine osnovan je Prehrambeno-biotehnološki fakultet kao samostalna visokoškolska ustanova, na kojoj se odvija redovita nastava sve do danas.

Od 1996. godine nastava se održava prema novim nastavnim planovima kojima su ustrojena dva studija, svaki s dva smjera: prehrambena tehnologija (prehrambeno inženjerstvo i nutricionizam) i biotehnologija (biokemijsko inženjerstvo i biokemijsko-mikrobiološki smjer).

U skladu s promjenama u cjelokupnom visokoobrazovnom sustavu Prehrambeno-biotehnološki fakultet počevši od akademske 2005./2006. godine otvara mogućnost odabira jednog od tri preddiplomska studija u trajanju od tri godine po završetku kojih se otvara mogućnost zapošljavanja, ali i nastavka studiranja na jednom od pet diplomskih studija u trajanju od dvije godine:

Preddiplomski studij

  • prehrambena tehnologija
  • nutricionizam
  • biotehnologija

Diplomski studij

  • prehrambeno inženjerstvo
  • upravljanje sigurnošću hrane
  • nutricionizam
  • molekularna biotehnologija
  • bioprocesno inženjerstvo

Tijekom svoga postojanja s različitim ustrojstvima i pod različitim nazivima, Fakultet je obrazovao brojne stručnjake, poput diplomiranih inženjera (visoka stručna sprema) i inženjera (viša stručna sprema), ali i znanstvenika s akademskim stupnjevima - magistara i doktora znanosti na poslijediplomskom studiju.

Nastava više stručne spreme, primarno za potrebe gospodarstva, započela je 1963. godine i otada se manje-više kontinuirano održavala do današnjih dana, mijenjajući nazive i smjerove, ali ne odstupajući od dvogodišnjeg školovanja za inženjera prehrambene tehnologije. Takvi se studiji, sukladno potrebama gospodarstva i usmjereni na određena stručna područja, mogu održavati i ubuduće, iako nisu predviđeni kao stalan oblik obrazovanja.

Mnogi ne znaju da je poslijediplomski studij kemije i tehnologije antibiotika, osnovan daleke 1960. godine, bio prvi takav studij u Hrvatskoj i jedan od prvih u Europi. Od tog se vremena poslijediplomska nastava izvodi na fakultetu svake godine. Danas postoje četiri poslijediplomska studija na kojima se stječu akademski stupnjevi magistara znanosti prehrambene tehnologije, biotehnologije-bioprocesnog inženjerstva i nutricionizma. Postoji i specijalistički studij analitike i mikrobiologije namirnica za stjecanje akademskog stupnja magistra specijalista.

Fakultet organizira i izvodi poslijediplomske studije za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti.

Na kraju ovoga kratkog prikaza valja dodati još nekoliko podataka o Fakultetu.
Kada je 1956. ustrojen Prehrambeno-tehnološki odjel imao je u svom sastavu pet zavoda sa 6 stalnih i 22 honorarna nastavnika te 28 stalnih i 39 honorarnih asistenata.

Godine 1956. upisana su na prvu godinu studija 233 studenta, a u proteklih 45 godina taj se broj kretao u granicama od 200 do 300 studenata. Ove, 2002/2003. akademske godine, upisalo se 240 studenata u prvu godinu. Ukupno na svim godinama, uključujući i apsolvente, ima približno 1303 studenata.

Fakultetu "proizvedeno" mnoštvo diplomiranih stručnjaka i znanstvenika: približno 905 inženjera, više od 3278 diplomiranih inženjera, preko 388 magistara i 249 doktora znanosti.