hrvatski | english


Strateški plan razvoja PBF-a

Strateški plan razvoja PBF-a

Strateški program znanstvenih istraživanja Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje 2014-2020.