hrvatski | english

PBF.hr / O fakultetu


Lijevi izbornik


O fakultetu

Prehrambeno–biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao samostalna visokoobrazovna institucija utemeljen je prije 25 godina, ali studij prehrambene tehnologije i biotehnologije na Sveučilištu u Zagrebu ima znatno dužu tradiciju koja seže sve do davne 1921. godine.

Proteklih godina školovane su generacije prehrambenih tehnologa i biotehnologa koje su radile i rade u prehrambenoj, fermentativnoj i farmaceutskoj industriji, te na različitim poslovima u javnom sektoru. Mnogi su nastavili akademsku i znanstvenu karijeru u Hrvatskoj i inozemstvu te učinili studij i fakultet međunarodno prepoznatljivim.

Fakultet raspolaže s moderno opremljenim predavaonicama i nizom laboratorija koji omogućavaju stjecanje praktičnog znanja i vještina iz npr. kemije, biologije, mikrobiologije, genetike, toksikologije, znanosti o prehrani, primjene suvremenih instrumentalnih tehnika u analizi hrane, komponenti hrane i cijelog niza drugih disciplina potrebnih za cjelovito obrazovanje stručnjaka u navedenim područjima.

U okviru fakultetskog prostora smještena je i knjižnica u kojoj studenti imaju na raspolaganju potrebnu literaturu i umrežena računala s mogućnošću korištenja interneta.

Opći podaci

Kontaktne informacije i podaci o upravi fakulteta.

Smještaj fakulteta

Prehrambeno–biotehnološki fakultet nalazi se u Pierottijevoj ulici br. 6 u Zagrebu, a zgradu dijeli s Rudarsko–geološko–naftnim fakultetom i djelomično s Tekstilno–tehnološkim fakultetom.

Ustroj

Fakultet se sastoji od šest zavoda s ukupno 27 laboratorija i 7 kabineta koji su uz katedru za fiziku (na PMF-u) odgovorni za izvođenje nastave na prediplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. U sastavu Fakulteta još su i dva stručna centra i tajništvo u sklopu kojega su dekanat, računovodstvo i pomoćne službe.

Povijest

Počeci se studija prehrambene tehnologije i biotehnologije mogu pratiti od 1956. godine, iako su se neke nastavne discipline predavale od početka dvadesetih godina 20. stoljeća u nastavi drugih visokoškolskih ustanova, posebno na Gospodarsko-šumarskom, Veterinarskom i Tehničkom fakultetu. No tek je odlukom Sabora NR Hrvatske 26. travnja 1956. utemeljen Kemijsko-prehrambeno-rudarski fakultet. Tom su odlukom dotadašnji odsjeci Tehničkog fakulteta pretvoreni u samostalne fakultete s tri odjela, od kojih je jedan bio Prehrambeno-tehnološki.

Sveučilište u Zagrebu

sveuciliste-u-zagrebu

Sveučilište u Zagrebu najstarije je sveučilište u Hrvatskoj, ali i jedno od najstarijih u Europi. Njegova povijest počinje 23. rujna 1669. godine kada je ugarsko-hrvatski kralj Leopold I. priznao status i povlastice tadašnjoj Isusovačkoj akademiji u Zagrebu, a time je već ustrojeni filozofski studij (od 1662. godine) službeno započeo djelovati u okviru javne visokoškolske ustanove.

Dokumenti

Statut, pravilnici, odluke, natječaji

Mediji

Mediji o nama