hrvatski | english


ERASMUS

Prehrambeno-biotehnološki fakultet aktivno sudjeluje u razmjeni nastavnika i studenata putem ERASMUS programa.

 U sklopu ove suradnje potpisani su ugovori o sa sljedećim institucijama:

- Universiteit Gent, Gent, Belgija

- University of Kaiserslautern, Faculty of Food Technology and Biotechnology, Kaiserslautern, Njemačka

- University of Burgundy, Faculty of Bioscience Engineering, Dijon, Francuska

- Agrosup Dijon, Dijon, Francuska

- Universita' di Bologna, Bolonja, Italija

- University of Helsinky, Helsinki, Finska

- Université d' Avignon et des Pays de Vaucluse, Faculty of Agriculture and Forestry, Avignon, Francuska

- ONIRIS (ENITIA) Ecole Nationale d' Ingenieurs des Techniques des Industries Agricoles et Alimentaires, Nantes, Francuska

- Szkola Glówna Gospodarstva Wiejskiego (University of Life Sciences), Varšava, Poljska

- Universidade do Algarve, Faro, Portugal

- Instituto Politecnico de Coimbra, Coimbra, Portugal

- University of Food Technology (UFT) , Plovdiv, Bugarska,

- BOKU (Universitaet fue Bodenkultur), Beč, Austrija

- Coventry University, Coventry, Velika Britanija

- Lund University, Faculty of Health and Life Sciences, Lund, Švedska

- University of Salerno, Faculty of Engineering, Salerno, Italija

- University of Toulouse, Toulouse, Francuska

- University of Orlean, Institut National des Sciences Appliquées, Orlean, Francuska

- University of Bratislava, Faculty of Chemical and Food Technology, Bratislava, Slovačka

- Corvinus University of Budapest, Faculty of Food Sciences, Budimpešta, Madžarska

- University of Maribor, Faculty of Food Science, Maribor, Slovenija

- University of Ljubljana, Faculty of Chemistry and Chemical Engineering, Ljubljana, Slovenija

- University of Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Ljubljana, Slovenija

Studenti se mogu natjecati za dvije vrste ERASMUS stipendija, stipendije za studijske boravke i stipendije za stučnu praksu. Za svaku vrstu stipendija Sveučilište u Zagrebu raspisuje poseban natječaj svake godine, a studenti potrebnu dokumentaciju prema uvjetima natječaja predaju u zadanom roku u Uredu za međunarodnu suradnju PBF-a. Sve dodatne informacije vezane uz ERASMUS mobilnosti mogu se također dobiti u tom Uredu.