hrvatski | english

PBF.hr / Međunarodna suradnja / Izdavanje međunarodnog časopisaIzdavanje međunarodnog časopisa

Prehrambeno-biotehnološki fakultet izdavač je znanstvenog časopisa Food Technology and Biotechnology

Prehrambeno-biotehnološki fakultet izdaje časopis Food Technology and Biotechnology, primarni znanstveni časopis u kojem se objavljuju radovi iz područja prehrambene tehnologije, biotehnologije i njima srodnih znanstvenih disciplina. Izlazi kontinuirano već 50. godinu, četiri puta na godinu. Službeno je glasilo Hrvatskoga društva za biotehnologiju i Slovenskoga mikrobiološkog društva. Uredništvo časopisa je međunarodnog karaktera, kao i Savjet sastavljen od eminentnih svjetskih znanstvenika u polju djelovanja časopisa.

 

Od prvoga broja 1999. (volumen 37) časopis Food Technology and Biotechnology indeksiran je u Current Contentsâ/ Agriculture, Biology and Environmental Sciences. Referiran je u brojnim međunarodnim sekundarnim publikacijama i bazama podataka: Science Citation Index Expanded (poznat kao Sci Searchâ), unutar baze podataka WoS (Web of Science), Scopus, Food Science and Technology Abstracts, Chemical Engineering and Biotechnology Abstracts, Foodline: Food Science and Technology, Current Biotechnology Abstracts, Chemical Abstracts, CAB Abstracts, VINITI, VITIS-VEA i Directory of Open Access Journals (DOAJ).

 

Prema posljednjim podacima JCR (Journal Citation Reports®) faktor utjecaja za 2011. godinu iznosi 1,195, a petogodišnji faktor utjecaja 1,968.

 Na web-stranici časopisa www.ftb.com.hr omogućen je slobodan pristup cjelovitim tekstovima radova objavljenim od 1993. godine do danas. Cjeloviti tekstovi radova objavljenih u posljednjih 20 brojeva časopisa također su dostupni na Portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske (HRČAK).